Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3942
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Date escrit: 1459 ad quem
Text Type Vers
Metrics 10^ 10 10^ 10 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 237
March et al. (2000), “Si com hun rey, senyor de tres ciutats [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 70-72 , n. x
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 190 , n. 94.108 (219:355)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 25-26 , n. 10
March et al. (1952-59), Poesies 2:37-39 , n. x
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:215-17 , n. x (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 17-18 , n. ix
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 11-12 , n. ix
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 16


Copy 1 BITECA  manid  1316
City, library and call number New York  Hispanic Society of America Reserve B2281
Copied 1401 - 1433   
1480 ca. (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 5393 BITECA
Location pp. 20-21
Incipits - Explicits rubr.: [20] Mossen Ausias march
text: Si com vn Rey senyor de tres ciutats ... [21] … E mostreu yo quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 4146 BITECA
Location ff. 9-10
Incipits - Explicits rubr.: [9] Mossen auzias march
text: [S]2i com hun rey senyor de tres ciutats ... [10] … E mostreu yo qui ne perdut perlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  1745
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 210
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)   
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)   
ID no. of specific copy cnum 5669 BITECA
Location f. 8r-v
Incipits - Explicits rubr.: [8] mosen ausias march
text: Si com hun rey señor de tres Ciutats ... [8v] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4


Copy 4 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6952 BITECA
Location ff. 78v-79 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [78v] Mossen Auzias march
text: SJ com vn Rey / senyor de tres ciutats ... [79] … E mostreu io / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 5 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5973 BITECA
Location ff. ccviijv-ccviiij
Incipits - Explicits rubr.: [ccviijv] Mossen auzias march
text: SJ com vn Rey / senyor de tres ciutats ... [ccviiij] … E mostreu yo / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 6 BITECA  manid  2262
City, library and call number Salamanca  Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas 2244
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)   
1426 - 1450 (Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 5522 BITECA
Location ff. ixv-x
Incipits - Explicits rubr.: [ixv] Altra
text: Si com hun rey senyor de tres ciutats ... [x] … E mostreu yo quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4


Copy 7 BITECA  manid  2304
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Bon. 7-IV-6
ID no. of specific copy cnum 6431 BITECA
Location ff. viiv-viiiv
Incipits - Explicits rubr.: [viiv] Capitulo. V. Marco
text: S2J com vn rey / de tres ciutats senyor ... [viiiv] … Quen res contrast / que sia de amar
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès


Copy 8 BITECA  manid  1967
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 479
Copied Barcelona, 1541-05-09 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 5217 BITECA
Location ff. 10v-11v
Incipits - Explicits text: [10v] [S]J com un rey Señor de tres Ciutats ... [11v] … E mostreu jo qui ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 9 BITECA  manid  2303
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2985
Copied 1542 - 1543 ca. (Pagès) Lluís Pedrol     
ID no. of specific copy cnum 4355 BITECA
Location ff. viiijv-xv
Incipits - Explicits text: [viiijv] Si com vn rey / Señor de tres Ciutats ... [xv] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4


Copy 10 BITECA  manid  2278
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2025
Copied 1542-04-24 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 6324 BITECA
Location ff. xv-xjv
Incipits - Explicits text: [xv] SJ com vn rey senyor de tres ciutats ... [xjv] … E mostrau yo quine perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 11 BITECA  manid  2305
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Bon. 10-III-22
ID no. of specific copy cnum 6554 BITECA
Location f. viiir-v
Incipits - Explicits text: [viii] S2I com vn Rey / senyor de tres ciutats ... [viiiv] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 12 BITECA  manid  2081
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat ? Res. 12o-4
ID no. of specific copy cnum 6272 BITECA
Location ff. viijv-ix
Incipits - Explicits text: [viijv] S2I com vn Rey / senyor de tres ciutats ... [ix] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 13 BITECA  manid  2082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial L.III.26
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 4609 BITECA
Location ff. 17-18v
Incipits - Explicits text: [17] Si com un Rey / senyor de tres çiutats ... [18v] … e mostreu yo/ que ne perdut parlar.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 14 BITECA  manid  1203
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/3695
Copied València, 1546-05-01 Jeroni Figueres    Lluís Carrós de Vilaregut   
ID no. of specific copy cnum 4580 BITECA
Location ff. clxiiij-clxv
Incipits - Explicits rubr.: [clxiiij] Mossen ausias march
text: Si com vn Rey / Señor de tres ciutats ... [clxv] … e mostreu yo / quin he perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 15 BITECA  manid  2306
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España R/8302
ID no. of specific copy cnum 6678 BITECA
Location ff. 15v-16v
Incipits - Explicits rubr.: [15v] DE AMOR CANTO. IX
text: S3I com vn Rey / de tres çiutats senyor ... [16v] … e mostreu yo / quin he, perdut parlar. | Fin del noueno Canto
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 16 BITECA  manid  2046
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Mar. 72-12º
ID no. of specific copy cnum 6144 BITECA
Location ff. 9v-10v
Incipits - Explicits rubr.: [9v] DE AMOR CANT. IX
text: S2I com vn Rey / de tres ciutats senyor ... [10v] … e mostreu yo / quin he perdut parlar. | Fi del noue Cant.
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”