Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3941
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com rictat no porta bens ab si
Date escrit: 1459 ad quem
Text Type Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 30
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:18-19
March et al. (2000), “Si com rictat no porta bens ab si [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 60-63 , n. vii
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 111-113 , n. 68
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.107 (219:403)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 18-20 , n. 7
March et al. (1952-59), Poesies 2:25-30 , n. vii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:204-08 , n. vii (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 38-40 , n. xxvi
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 32-34 , n. xxvi
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 17


Copy 1 BITECA  manid  1316
City, library and call number New York  Hispanic Society of America Reserve B2281
Copied 1401 - 1433   
1480 ca. (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 5390 BITECA
Location pp. 13-15
Incipits - Explicits rubr.: [13] Mossen Ausias march
text: Si com Rictat no porta bens absi ... [15] … Laygua corrent amunt se pugastendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  1325
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès I
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)   
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)   
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)   
ID no. of specific copy cnum 4982 BITECA
Location ff. 184-185
Incipits - Explicits tit.: [184] ffeta per mossen auzias march
text: Si com rictat / no porte bens ab si ... [185] … Laygua corent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 1485 BITECA
Location ff. 5-6
Incipits - Explicits text: [5] Amor no pot auer desordenat ... [6] … Layga corrent amunt se puga stendra
Condition acèfal
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-8, per pèrdua de folis. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 4 BITECA  manid  1334
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 9
Copied 1476 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 7191 BITECA
Location ff. 106-107v
Incipits - Explicits rubr.: [106] Mossen Auzias march
text: Si com rictat / no porte bens ab si ... [107v] … Layga corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 5 BITECA  manid  1745
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 210
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)   
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)   
ID no. of specific copy cnum 5666 BITECA
Location ff. 4v-5v
Incipits - Explicits rubr.: [4v] Mosen ausias march
text: Si com Ryctat no porta bens ab sj ... [5v] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4


Copy 6 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6908 BITECA
Location ff. 49-50 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [49] Mossen Auzias march
text: Sj com rictat / no porta bens absi ... [50] … Laygua corrent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 7 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5766 BITECA
Location ff. liij-liiij
Incipits - Explicits rubr.: [liij] Mossen Auzias march
text: S6Si [sic] com rictat / no porta bens ab si ... [liiij] … laygua corrent / amunt se puguestendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 8 BITECA  manid  2262
City, library and call number Salamanca  Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas 2244
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)   
1426 - 1450 (Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 5519 BITECA
Location ff. vj-vij
Incipits - Explicits rubr.: [vj] Altra
text: Si com rictat no porta bens ab si ... [vij] … Laygua corrent amunt sepugastendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4


Copy 9 BITECA  manid  1967
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 479
Copied Barcelona, 1541-05-09 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 5214 BITECA
Location ff. 7v-9
Incipits - Explicits text: [7v] S2J com rictat no porta bens ab si ... [9] … Laygual reues / e pels alts putxs stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 10 BITECA  manid  2303
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2985
Copied 1542 - 1543 ca. (Pagès) Lluís Pedrol     
ID no. of specific copy cnum 4353 BITECA
Location ff. vjv-viij
Incipits - Explicits text: [vjv] Si com rictat no porta bens ab si ... [viij] … laygua corrent amunt se pugastendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4


Copy 11 BITECA  manid  2278
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2025
Copied 1542-04-24 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 6321 BITECA
Location ff. vijv-viiij
Incipits - Explicits text: [vijv] [S]2J com riquesa no porta bens ab si ... [viiij] … Laygua corrent amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 12 BITECA  manid  2305
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Bon. 10-III-22
ID no. of specific copy cnum 6573 BITECA
Location ff. xxiiv-xxiiiv
Incipits - Explicits text: [xxiiv] S2I com rictat / no porta bens, absi ... [xxiiiv] … laygua corrent / amunt se puga'stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 13 BITECA  manid  2081
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat ? Res. 12o-4
ID no. of specific copy cnum 6291 BITECA
Location ff. xxiiij-xxvv
Incipits - Explicits text: [xxiiij] S2I com rictat / no porta ben ab si ... [xxvv] … laygua corrent / amunt se puga'stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 14 BITECA  manid  2082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial L.III.26
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 4628 BITECA
Location ff. 38-39v
Incipits - Explicits text: [38] Si com rictat / no porta bens ab si ... [39v] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 15 BITECA  manid  1203
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/3695
Copied València, 1546-05-01 Jeroni Figueres    Lluís Carrós de Vilaregut   
ID no. of specific copy cnum 4578 BITECA
Location ff. clxjv-clxijv
Incipits - Explicits rubr.: [clxjv] Mossen ausias march
text: Si col [sic] rictat / no porta bens ensi ... [clxijv] … laygua corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 16 BITECA  manid  2306
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España R/8302
ID no. of specific copy cnum 6697 BITECA
Location ff. 35-36v
Incipits - Explicits rubr.: [35] DE AMOR CANTO. XXVIII
text: S3I com rictat / no porta bens ab si ... [36v] … laigua corrent / amunt se puga'stendre. | Fin del Canto veynte y ocho
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 17 BITECA  manid  2046
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Mar. 72-12º
ID no. of specific copy cnum 6163 BITECA
Location ff. 29-30v
Incipits - Explicits rubr.: [29] DE AMOR CANT. XXVIII
text: [29v] S2I com rictat / no porta bens ab si ... [30v] … laigua corrent / amunt se pug'estrendre. | Fi del Cant. xxviij
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”