Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3939
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com l'om rich qui per son fill treballa
Date escrit: 1459 ad quem
Text Type Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 223
March et al. (2000), “Si com l'om rich qui per son fill treballa [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 237-239 , n. lviii
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.105 (219:402)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 129-130 , n. 58
March et al. (1952-59), Poesies 3:45-47 , n. lviii
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:369-71 , n. lvii (ed. ref.)i
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 53-54 , n. xxxvii
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 47-48 , n. xxxvii
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 15


Copy 1 BITECA  manid  1316
City, library and call number New York  Hispanic Society of America Reserve B2281
Copied 1401 - 1433   
1480 ca. (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 5440 BITECA
Location pp. 117-118 + 120
Incipits - Explicits rubr.: [117] Mossen Ausias march
text: Si com lom rich quj per son fill treballa ... [120] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. En la p. 119 ha estat copiada una tornada (“Lir entre carts ma uoluntat segira | Tant que yous vull honestay desonesta | Lo sant ahir aquell del qual tinch festa | E plaume co de que vinch tost en jra”), que no es correspon amb aquesta composició i, després, en aquesta mateixa pàgina, s'han copiat les dues primeres estrofes de la composició “Quj sino foll demana sim enyor”. Tant la tornada com aquestes dues estrofes han estat ratllades, possiblement per la ploma del mateix copista. A l'inici de la p. 120, tan sols es copia la tornada de la composició “Si com lom rich qui per son fill treballa”


Copy 2 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 5069 BITECA
Location ff. 44-45
Incipits - Explicits rubr.: [44] Mossen auzias march
text: S2i com lom rich / qui per son fill traballa ... [45] … En mj tot sol / tal hus es ja arrant
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  1745
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 210
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)   
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)   
ID no. of specific copy cnum 5708 BITECA
Location ff. 52v-53 ff. dxxvjv-dxxv[ij] (fol. antiga)
Incipits - Explicits rubr.: [52v] Mossen Ausias march
text: Si com lom rich qui per son fill treballa ... [53] … altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 4 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5959 BITECA
Location f. clxxxxviiijr-v
Incipits - Explicits rubr.: [clxxxxviiij] Mossen auzias march
text: [S]J com lo rich / qui per son fill treballa ... [clxxxxviiijv] … Altre delit / perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 5 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6937 BITECA
Location f. 70r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [70] Mossen Auzias march
text: SJ com lo rich / qui per son fill treballa ... [70v] … Altre delit / perdurable roman
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 5, 2 x 3, 2 x 8, 1 x 4
Note després del v. 16 s'han interpolat cinc versos de la composició “Ma voluntat amant-vos se contenta”, que no hem comptabilitzat en el còmput de versos. A més, la primera estrofa de tres versos, situada després del v. 21, és en realitat una repetició dels vv. 29-31 de Pagès. Al marge de la rúbrica s'ha escrit: “Cobles en lahor de la sua anomorada”. La darrera estrofa va precedida de rúbrica “Tornada”


Copy 6 BITECA  manid  2262
City, library and call number Salamanca  Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas 2244
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)   
1426 - 1450 (Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 5568 BITECA
Location ff. lvij-lviij
Incipits - Explicits rubr.: [lvij] Altra
text: Si com lo rich que per son fill treballa ... [lviij] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès


Copy 7 BITECA  manid  1967
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 479
Copied Barcelona, 1541-05-09 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 5264 BITECA
Location ff. 48v-49
Incipits - Explicits text: [48v] Si com lo rich qui per son fill treballa ... [49] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 8 BITECA  manid  2303
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2985
Copied 1542 - 1543 ca. (Pagès) Lluís Pedrol     
ID no. of specific copy cnum 4422 BITECA
Location f. lxxxvr-v
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxv] Marc
text: Si com lom rich qui per son fill treballa ... [lxxxvv] … en mi tot sol tal vos es jaerran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès


Copy 9 BITECA  manid  2278
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2025
Copied 1542-04-24 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 6371 BITECA
Location ff. lvj-lvij
Incipits - Explicits text: [lvj] [S]J com lom rich qui per son fill treballa ... [lvij] … Altre delit perdurable roman
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 10 BITECA  manid  2305
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Bon. 10-III-22
ID no. of specific copy cnum 6592 BITECA
Location ff. xlv-xliv
Incipits - Explicits text: [xlv] S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa ... [xliv] … en mi tot sol / tal vos, es ja herran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 11 BITECA  manid  2081
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat ? Res. 12o-4
ID no. of specific copy cnum 6310 BITECA
Location ff. xxxxij [sic = xxxxiij]-xxxxiiij
Incipits - Explicits text: [xxxxij [sic=xxxxiij]] S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa ... [xxxxiiij] … en mi tot sol / a vos es ja erran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 12 BITECA  manid  2082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial L.III.26
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 5093 BITECA
Location ff. 63-64
Incipits - Explicits text: [63] Si com l'hom rich / qui per son fill treballa ... [64] … en mi tot sol / a uos es ja erran
Condition incomplet
Poetic Form .
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 13 BITECA  manid  1203
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/3695
Copied València, 1546-05-01 Jeroni Figueres    Lluís Carrós de Vilaregut   
ID no. of specific copy cnum 4582 BITECA
Location ff. clxvjv-clxvij
Incipits - Explicits rubr.: [clxvjv] Mossen ausias march
text: Si col [sic] lom rich / qui per son fill treballa ... [clxvij] … en mi tot sol / tal vos es Ja erran
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles són en realitat dues tornades diferents i, de fet, cadascuna de les dues va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 14 BITECA  manid  2306
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España R/8302
ID no. of specific copy cnum 6716 BITECA
Location ff. 47v-48
Incipits - Explicits rubr.: [47v] DE AMOR CANTO. XXXXI [sic=XXXIX]
text: S3I com l'hom rich / qui per son fill treballa ... [48] … altre delit / perdurable roman
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”


Copy 15 BITECA  manid  2046
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Mar. 72-12º
ID no. of specific copy cnum 6174 BITECA
Location ff. 41v-42v
Incipits - Explicits rubr.: [41v] DE AMOR CANT. XXXIX
text: S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa ... [42v] … altre delit / perdurable roman. | Fi del Cant. xxxix
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”