Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3938
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com aquell qui, per sa'nfinitat
Date escrit: 1459 ad quem
Text Type Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 220
March et al. (2000), “Si com aquell qui per sa 'nfinitat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 212-214 , n. l
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 196 , n. 94.104 (219:401)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 113-114 , n. 50
March et al. (1952-59), Poesies 3:18-21 , n. l
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:345-47 , n. l (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 31-32 , n. xx
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 25-26 , n. xx
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 15


Copy 1 BITECA  manid  1316
City, library and call number New York  Hispanic Society of America Reserve B2281
Copied 1401 - 1433   
1480 ca. (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 5432 BITECA
Location pp. 101-102
Incipits - Explicits rubr.: [101] Mossen Ausias march
text: Si com aquell que per sanfinitat ... [102] … E com demj nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 5089 BITECA
Location f. 25v
Incipits - Explicits rubr.: [25v] Mossen auzias march
text: S2i com aquell / qui per sanfinjtat ... En son delit nol aura contentat
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 4
Note manquen els vv. 5-44 de l'edició de Pagès


Copy 3 BITECA  manid  1745
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 210
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)   
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)   
ID no. of specific copy cnum 6055 BITECA
Location ff. 117r-vf. dlxxxxjr-v (fol. antiga)
Incipits - Explicits rubr.: [117] mossen A. march
text: S2i com aquell quj per sanfinjtat ... [117v] … e com de mj nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 4 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5956 BITECA
Location f. clxxxxvijr-v
Incipits - Explicits rubr.: [clxxxxvij] Mossen auzias march
text: [S]J com aquell / quj per sinfinitat ... [clxxxxvijv] … E com de mj / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 5 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6934 BITECA
Location ff. 68v-69 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [68v] Mossen Auzias march
text: [S]J com aquell / qui per sinfinitat ... [69] … E com da mj / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 6 BITECA  manid  2262
City, library and call number Salamanca  Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas 2244
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)   
1426 - 1450 (Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 5560 BITECA
Location f. xlixr-v
Incipits - Explicits rubr.: [xlix] Altra
text: Si com aquell quj per sanfinitat ... [xlixv] … E com de mj nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4


Copy 7 BITECA  manid  1967
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 479
Copied Barcelona, 1541-05-09 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 5258 BITECA
Location f. 44r-v
Incipits - Explicits text: [44] Si com aquell qui per sanfinitat ... [44v] … E com demj nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 8 BITECA  manid  2303
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/2985
Copied 1542 - 1543 ca. (Pagès) Lluís Pedrol     
ID no. of specific copy cnum 4392 BITECA
Location f. xxxxvjr-v
Incipits - Explicits text: [xxxxvj] S2i com aquell / qui per sanfinitat ... [xxxxvjv] … ecom demi nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4


Copy 9 BITECA  manid  2278
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 2025
Copied 1542-04-24 Pere de Vilasaló    Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma   
ID no. of specific copy cnum 6363 BITECA
Location ff. xxxxviiij-l
Incipits - Explicits text: [xxxxviiij] [S]J com aquell qui per sa jnfinjtat ... [l] … E com de mj nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 10 BITECA  manid  2305
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Bon. 10-III-22
ID no. of specific copy cnum 6565 BITECA
Location f. xvir-v
Incipits - Explicits rubr.: [xvi] S2I com aquell / qui per sa'n finitat ... [xviv] … he, com de mi / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 11 BITECA  manid  2081
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat ? Res. 12o-4
ID no. of specific copy cnum 6283 BITECA
Location f. xvijr-v
Incipits - Explicits text: [xvij] S2I com aquell / qui per sa'nfinitat ... [xvijv] … e com demi / nous mostrau des altar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 12 BITECA  manid  2082
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial L.III.26
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)   
ID no. of specific copy cnum 4620 BITECA
Location ff. 28-29v
Incipits - Explicits text: [28] Si com aquell / qui per sa infinitat ... [29v] … ecom demi / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la tornada va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 13 BITECA  manid  1203
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/3695
Copied València, 1546-05-01 Jeroni Figueres    Lluís Carrós de Vilaregut   
ID no. of specific copy cnum 4573 BITECA
Location ff. clvjv-clvij
Incipits - Explicits rubr.: [clvjv] Mossen ausias march
text: Si com aquell / qui per sanfinitat ... [clvij] … e com de mi / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 14 BITECA  manid  2306
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España R/8302
ID no. of specific copy cnum 6688 BITECA
Location ff. 26v-27v
Incipits - Explicits rubr.: [26v] DE AMOR CANTO. XX
text: S3I com aquell / qui per sa infinitát ... [27v] … e com demi / no vs mostrau desaltar. | Fin del Canto. xx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 15 BITECA  manid  2046
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Mar. 72-12º
ID no. of specific copy cnum 6155 BITECA
Location ff. 20v-21v
Incipits - Explicits rubr.: [20v] DE AMOR CANT. XX
text: S2I com aquell / qui per sa'nfinitát ... [21v] … e com demi / nous mostrau desaltar. | Fi del Cant. xx
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”