Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3767
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinacions d'en Sanctacília
City, library and call number Barcelona Col·legi d'Advocats
R-132 | Antic Vitr. I-13; Reg. 144447
Location in MS or Edition ff. 1-6v
Incipits and explicits rubr.: [1] DE LES CONSUETUTS, DE LA CIUTAT DE BARCELONA, sobre les servituts de les Cases de honros, vulgarment dites den Sancta Cilia. Ab Llicencia. Estampadas, en la Fidelissima Vila de Perpiña, per Jn. Rr. any 1709
salutatio: [2] E6N nom de Deu sia. Aquestes son les Ordinacions quel senyor Rey en Jaume de bona memoria, ha fetes en la Ciutat de Barcelona, ... E açó fonch com los morabatins foren ordenats á totes les honors á pagar per cents, per quiscun morabatí, nou sos Barcelonesos.
dispositio: P2Rimerament, tot hom busque haver atans en paret propria ... [6v] … Declarát emperò que si los dits arbres serán en frontera de aygua, no si don sino un peu. LAUS DEO