Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3759
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinacions dels reis d'Aragó
City, library and call number Madrid Biblioteca Nacional de España
MSS/10437 | Antic 10437 | Antic Plut. V lit. n. 10 | Antic Kk 102
Copied 1601 - 1650 [?]
Location in MS or Edition ff. cxxj-cxxxvi
Incipits and explicits rubr.: [cxxj] Additiones supra Ordinationibus domus domini Regis factat et ordinate dominos Reges
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey dArago ... e de Cerdaña
pream.: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa reyals hauer salaris ... sens atorgament nostre o de mesuccehidor
tit.: Offici De Mayordoms
text: declarat no es atrobat neguns temps si al cap no se alegre de sanitat ... [cxxxvi] … E encara tots altres licencies concessions .o. Jndultes duradors per vn any .o. mes
Note Es tracta de les Additiones suis ordinationibus domini Regis facte et ordinate per dominos reges, però sembla que només conté les del rei Pere; al f. cxxxvr una genealogia dels reis d'Aragó des d'Alfons el Cast fins a Felip II; indica els anys de regnat de cadascun, només fins a Ferran II. Al verso del darrer foli hi ha una taula amb indicació de la gradació de parentius en llatí