Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3758
Authors Desconegut
Titles Puix entre'ls sants sou vos de valor tanta
Date escrit: 1450 [?] - 1500 [?]
Text Type Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
References Foulché-Delbosc et al. (2008), “Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 168 , n. 0h.39 (219:163)
Foulché-Delbosc et al. (1912), Cançoner sagrat de vides de sants 87-92 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1328
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 3
Copied València, 1491 - 1500 (Miquel i Planas) Miquel Ortigues     
1451 - 1475 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 3287 BITECA
Location ff. 54-57
Incipits - Explicits rubr.: [54] Cobles fetes en laor del glorios sent ffrances
text: Puix entrels sants / sou vos de valor tanta ... [57] … tostemps pregant / adeu per tot lo poble
Poetic Stanza 14 x 8