Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3754
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
City, library and call number Barcelona Col·legi d'Advocats
R-188 | Núm. de registre Reg. A 2301 | Antic Vitr. I-92 | Antic 316(46.71Bar)Usa
Copied Barcelona [?]
1441 - 1460
Location in MS or Edition ff. lxxxixra-xcvra
Incipits and explicits rubr.: [lxxxixra] Incipit sancta curia Barchinone per dum [?] Regem Jacobum venerande memorie celebrata quan uenit de Sicilia
text: En nom de deu Con Nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Sicilia de Mallorques e de Valencia. Comte de barchinona Entenens a pau e ajusticia e a deffenjment e a bon estamen dels Regnes e deles terres aguessem manada Cort general en la Ciutat de Barchinona als cathalans ... [xcvra] … En axi quels escriuans del senyor Rey non pusquen mes demanar ne auer
epíleg: Aci fenexen les constitucions perpetuals fetes en la Cort general de Barchinona decimo kalendas aprilis Anno dominj Millessimo Ducentesimo Nonagesimo primo
Note els marges estan ocupats per nombroses i extenses glosses llatines