Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3751
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2014
Rupert de Nola
Libre de coch
City, library and call number New York Hispanic Society of America
RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578
Location in MS or Edition ff. 1-54v
Incipits and explicits rubr.: [i] Assi comensa lo libre lo qual ha compost lo diligent mestre Robert, Coch del serenissim Senyor Rey Don Ferrando Rey de Napols. et caetera En Barcelona any del senyor. M. D. Lxxviij.
intr.: [ii] Comensa lo libre del Coch compost per lo diligent mestre Robert coch del serenissim senyor don Ferrando Rey de Napols.
tit.: Primerament. Tall de carnsalada
text: P4Rimerament la carnsalada se vol tallar de aquesta manera, que tota vegada sie la cotna enves ... [lviiiv imprès = 52v real] … no volen esser escaldades per quen pugues fer escudelles: y quant sien fetes met hi damunt sucre: y canyella y vet lo present libre tot acabat
tit.: [53 real] Taula de tot lo ques conte en lo present libre: y es estat tractat ço es de tots los capitols que en ell son contenguts los quals aci consecutiuament ho poras trober pera lleuar te algun tant de treball. y de vn compte fins al altre, esta de vna carta fins al altra.
índex: [53ra real] De tall de carn salada. ij. ... [54vb real] … Miraust de pomes lix.
colofó: [54v real] fonch estampat en la molt insigne ciutat de Barcelona, en casa de Pedro Malo. any de la natiuitat del senyor. M. D.lxxviii. Deo gratias