Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3728
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
City, library and call number Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Manuscrits Miscel·lanis, 27 | Antic tomo I. de la Col·lecció Curiosa; Arxiu Reial
Copied 1501 - 1600
Location in MS or Edition ff. 119-133
Incipits and explicits rubr.: [119] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellen princep e senyor lo senyor en Pere terç rey darago de la manera com los reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia de deu rey darago ... e de Cerdanya
text: considerants de dignitat reyal pertanyer ... [133] … e de ventayll en qual temps vulla que sia