Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 371
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1295
Desconegut
Saltiri arromançat
City, library and call number Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Esp. 8-8º | Antic Esp 8 8au | Antic 270-7 | Antic 266-6 | Antic 233-6
Location in MS or Edition ff. 1-15v prel. + 1-137v
Incipits and explicits ? TEXTI: [1 prel.] Lany ha .xij. mesos: lxxij. setmanes e vn dia ... [15v prel.] … lo nombre vermell significa lo mes de juny: e lo negre significa lo mes de maig
rubr.: [1] Psalteri trelladat de lati en romanç per lo reuerent mestre corella.
tit.: Diumenge primera matinada. Beatus vir. Psalmus primus.
text: [B]4Enauenturat es lome qui no es anat en lo consell dels infels ... [137v] … Loau aquell en cymbols be sonants loau aquell en cymbols de alegria tot sperit loe lo senyor [G]loria al pare e al fill e al sant sperit Axi com era en lo principi e ara e tostemps hi eternament amen.
colofó: Aci feneix lo psaltiri aromançat per lo Reuerent mestre Johan royç de corella mestre en sacra theologia. Corregit e feelment smenat per Johan Ferrando de guiuara preuere Empremptat en venecia per mestre Johan hertezog tudesch. A xxx dies de abril. Any dela natiuitat de nostre senyor deu Jesu crist. Mil e cccclxxxx. Laus deo
Associated Persons Johan Ferrando de Guiuara
References Roís de Corella et al. (1928), El Psalteri de Roiç de Corella. Edició gòtica imitada sobre l’incunable venecià de 1490