Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3719
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
City, library and call number Madrid Biblioteca Nacional de España
MSS/6108 | Antic 6108 | Antic Q 366
Copied El Escorial
Rodó
Josef de Montserrate
Crisanto de la Concepción
1806
Location in MS or Edition pp. I-VI + 1-289
Incipits and explicits tit.: [I] Rvbrica del present Libre
índex: Del Proëmi del present libre en Cartes. 01 ... [VI] … Ordinacio de Com las Reynas de Arago se faran Consagrar, é com los Reys d'Arago les Consagraran. 329
rubr.: [1] O3RDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT Sor en P. TERÇ REY D'ARAGO Sobre lo Regimetn de tots los Officials de la sua Cort
intitulatio: N2OS EN PERE Per la gratia de Deu Rey Darago ... e de Cerdaña
pream.: à memoria eternal è dreta dispensacio de Regiment molt se pertany à la diligencia del President ... [4] … ço que à les dites nostres Ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Dates Barchinone quinto decimo Kal. novembris. Anno domini Millesimo trecentesimo, quadragesimo quarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: A vtilitat é ornament de nostra Cort Reyal concernent hauem cogitat molt esser necessari ... [286] … ales dites bisties li sera requert pes en la presencia daquells les Carregues ordonades de portar
tit.: Declaracio feta sobre totes les dites Ordinacions
? TEXTI: Per tal com humana natura no basta provehir ... [289] … nostra declaracio en semps ab lo Capitol de la nostra Ordinacio qui fara per lo offici que tendra per njos