Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 36
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1012
Lluís d' Alcanyís
Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència
City, library and call number Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
11-VI-38
Location in MS or Edition ff. 1-14
Incipits and explicits rubr.: [1] Regiment preseruatiu e curatiu dela pestilencia compost per mestre Luys alcanyis mestre en medecina
acc.: [2] Jesus michi adiutor in omnibus
text: M10irant natura humana sotmesa a tants innumerables perills e cassos mortals no he vist de totes les causes de morir nenguna mes trista mes aguda: e mes cruel: que aquesta epidemia ... [14] … e della la sua eterna gloria e benauturança [sic]. Amen. Loys de alcanyiz minimus medicorum