Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3699
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
City, library and call number Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
91-V3-6 | Antic B104-V1-3 | Antic 103-II-11 | Antic 787 | Antic 12/12/0
Copied Barcelona [?]
Barcelona
Barcelona (Schena)
1341 - 1360 (Catàleg) 1351 - 1375 (Kraus) 1351 - 1400 (Schena)
Location in MS or Edition ff. xcviijra-cxra
Incipits and explicits tit.: [xcviijra] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terz rey darago. dela manera con [sic] los reys darago se faran consegrar e ells mateys se coronaran
intitulatio: N10Os en .P. per la gracia de deu rey darago de valencia ... e comte de Barchinona de rosello e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat reyal pertany que aquell qui ... [xcixvb] … prenen en roma la principal corona la qual ciutát/ es cap de lur imperi. Data en valencia a .xx. dies de Janer en lany dela natiuitat de nostre senyor .Mil. Tre[sc]ents. Cinquanta. Tres
text: Em per [sic] amor da‡%o ordonam que en la setmana ans dela festa quel rey se deura coronar ... [cxra] … de tallar denant [sic] lo rey e de portar lo Tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia