Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3668
Authors Vicent Ferrer (Perarnau)
Titles Sermó sobre “Ille arguet mundum de peccato” (Perarnau)
Sermó del diumenge quart després de Pasqua
Date pronunciat: 1414-05-06
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1165
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 476
Copied 1351 - 1400 (primera i quarta part, segons Perarnau)   
1401 - 1500 (parts segona i tercera)   
ID no. of specific copy cnum 3135 BITECA
Location ff. 136v-153v
Incipits - Explicits tema: [136v] [I]3lle arguet mundum de peccato Johannis xixo habetur hoc uerbum originaliter et jn euuangelio hodierno recitatum presente scribitur uerbum istud
text: E aquest dia concurren ensemps dues solempnitats e la vna es del digmenge present laltre es de sent Johan car en tal dia fon posat en martirj ala porta de la ciutat de Roma la quall es appellada porta latjna ... [153v] … et demergatur in profundo maris etc. Ideo rogamus deum quatinus dignetur nos liberare ab apenis infernj. Amen