Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3657
Authors Desconegut
Titles Sermó sobre “Ipsorum est regnum celorum” (Perarnau)
Sermó de dos o més màrtirs
Date pronunciat: 1350 [?] - 1400 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1165
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 476
Copied 1351 - 1400 (primera i quarta part, segons Perarnau)   
1401 - 1500 (parts segona i tercera)   
ID no. of specific copy cnum 3124 BITECA
Location ff. 87-89v
Incipits - Explicits rubr.: [87] Plurimorum vel duorum martirum
tema: Ipsorum est Regnum celorum Matthei vo
text: Costumada cosa es que quant alguns homens ... [89v] … per tal que pusquam venjr ala sua gloria ad quam nos perducat etc