Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3648
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4195
Consell de Cent
Ordinacions fetes sobre els testaments sacramentals
City, library and call number Barcelona Col·legi d'Advocats
M-4
Copied Barcelona [?] (contingut)
1501 - 1550
Location in MS or Edition ff. 1-2
Incipits and explicits rubr.: [1] Ordinations fetes sobre los testaments sagramentals
text: Ara hoiats per manament del honorable en Denis almugauer regent la vegueria en Galceran Carbo balle dela ciutat de Barchinona ... [2] … e a ells sera vist fahedor pus profitosa a la cosa publica
colofó: fonch publicada a xxv. de nohembre del any mil cccc xj. per per en bernat cadireta corredor public dela ciutat de barchinona