Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3647
Authors Desconegut
Titles Receptes i conjurs
Date escrit: 1490 - 1510
compilat: 1701 - 1800
Text Type ProsaOracionsReceptes
Subjects MEDICINA
SUPERSTICIÓ
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2427
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 311
Copied 1491 - 1510 (receptes catalanes)   
1401 - 1800 (recull factici)   
ID no. of specific copy cnum 3102 BITECA
Location ff. 2-7
Incipits - Explicits invoc.: [2] Ihesuschristus filius mej
rubr.: Primerament te senyaras tu y lo pasient tres voltes e direu en vostres voltes lo pater noster e la Aue maria
text: Comun te mal de lop o despayma o dolor continuable ... [7] … Sanch tota vertederament sana axi com assi axi es veritat. E axi aquest sia gorit de son mal ✠ Amen ✠ siat ✠ siat ✠ siat


Copy 2 BITECA  manid  2427
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 311
Copied 1491 - 1510 (receptes catalanes)   
1401 - 1800 (recull factici)   
ID no. of specific copy cnum 3169 BITECA
Location f. 7v
Incipits - Explicits rubr.: [7v] Per fer fondra Jmfladura
text: Sera manaster que serqueu cuts dels mayors que trobareu ... e prest sera gorn ab la ajuda de deu


Copy 3 BITECA  manid  2427
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 311
Copied 1491 - 1510 (receptes catalanes)   
1401 - 1800 (recull factici)   
ID no. of specific copy cnum 3170 BITECA
Location f. 14r-v
Incipits - Explicits text: [14r] […] andat e per tots los altres feells quj senyorja tenen ... [14v] … e sutza e de vinagra e per la molt lega e cru […]
Condition fragment
Note Es tracta d'un text religiós en català i llatí