Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3644
Authors Desconegut
Titles Preparacions per a ben viure e sanctament morir
Date escrit: 1400 [?] - 1500 [?]
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
References Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 96
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2424
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España R/39966
ID no. of specific copy cnum 3096 BITECA
Location ff. 1-8vff. ai-[aviii]v
Incipits - Explicits tit.: [a i] ¶ Preparacions per a ben viu|re e sanctament morir.
rubr.: Confessions o preparacions | vtillissimes a tot fael Chrestia quis vol dis|pondre a ben viure e sanctament morir
intr.: ¶ Pater noster. Aue maria. | Domine labia mea aperies. Et os meum | annunciabit laudem tuam. ... Laus tibi domine rex eterne glorie.
prol.: [a iv] I5O senyor meu dauant la vos|tra magestat e dauant tota la | cort dels Angels e sants glo|riosos ... e dela mia saluacio. que jo miserable pec|cador e molt negligent. Laus tibi domine | rex eterne glorie
tit.: Dela fe
text: P2Rimerament renuncie al demoni e ato|tes les sues suggestions: consells de=|lectacions e consentiments ... [a viiiv] … Gracies a vos senyor de | tantes gracies me haueu fetes em feu: supplich | vos per mos proismes misericordia. | Amen. Jesus cum virgine Maria.|
colofó: Estampat en Barçelona per | Carles Amoros Prouençal