Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 3637
Author Josep Perarnau i Espelt
Title El manuscrit bíblic català de la Colombina de Sevilla
Source Revista Catalana de Teologia
Date / Location XXIII n. 1 (1988) pp. 171-193
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1065 MS: Sevilla: Colombina, 7-7-6. 1351 - 1400 ca. Desconegut, A honor del meu Senyor (tr. Romeu Sabruguera…), traduït 1282 a quo - 1313 ad quem.