Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 3632
Author Josep Baucells i Reig
Title Inventari dels manuscrits de l'Arxiu Capitular de Barcelona
Date / Location (1998) pp.
Place / Publisher Barcelona: Arxiu Capitular
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1621 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 74. Franciscus, 1376 - 1400. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2463 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 173. Barcelona: Bernat Miquel, 1461 - 1500. Desconegut, Els deu manaments de la llei (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450.