Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3604
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles A vós, qui sou de complida ballesa
Date escrit: 1451-04-01
Text Type Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Elionor de Cardona, Marquesa d'Oristany [1451 - 1455]
Subjects POESIA
References Masdovelles et al. (2008), “A vos qui sou de complida ballesa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 75
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:19-20
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 172-173 , n. 168
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 32-33 , n. 19
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 170 , n. 103.3 (219:183)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 222-223 , n. 158 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  1325
City, library and call number Barcelona  Ateneu Barcelonès I
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)   
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)   
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)   
ID no. of specific copy cnum 4984 BITECA
Location ff. 185v-186
Incipits - Explicits tit.: [185v] Obra feta Per mossen Johan berenguer de mas douelles Caualler per dona Alianor de Cardona Marquesa doristany e en los caps dels bordons deles primeres quatre cobles es son nom o titol de signat
text: A3 vos qui sou / de complida bellesa ... [186] … Lo Regnetot / portogal .e. Castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  1758
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 11
Copied 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç     
ID no. of specific copy cnum 4852 BITECA
Location f. cxxxvr-v (fol. ant.)f. 130r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxv] La hobre deuall scrjta fju jo dit masdouell[e]s per dona aljanor de cardona muller del marques dorjstan es en la primera cobla lo nom en la seguona lo connom en la terca marquesa en la quarta doristan
text: A uos quj sou / de compljda ballesa ... [cxxxvv] … Lo regne tot / portogual he castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  1334
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 9
Copied 1476 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 7130 BITECA
Location ff. 31v-32v
Incipits - Explicits rubr.: [31v] Mossen Johan berenguer de masdouelles obra feta per dona Elienor de Cardona Marquesa doristany / e en los caps dels bordons deles primeres / iiij / cobles es son nom o titol designat
text: A uos quj sou / de complida ballesa ... [32v] … Lo Regne tot / portogal e Castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 4 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 6997 BITECA
Location f. 109r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [109r-v] Altra feta per lo dit Johan berenguer mas douelles en lehors dela merquesa doristany
text: [A] Vos qui sou / de complida bellesa ... [109v] … Lo Regne tot / portogal e castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”


Copy 5 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5812 BITECA
Location f. lxxxxijr-v
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxxij] Altra obra feta per lo dit Johan berenguer de mas douelles en lehors dela marquesa doristany
text: A6 uos qui sou / de complida bellesa ... [lxxxxijv] … Lo Regne tot / portogal e castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”