Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3603
Name Joanot de la Serra(Mossèn)
Sex H
Milestones Naixement: València (regne)
Floruit: 1453
Author texid 5632 Bernat de Vilarig… Lletres de batalla i respostes, escrit 1452 - 1453
texid 10114 Joanot Galceran de la Serra… Deseiximents presentats davant Joan Roiç de Corella fil d'Eiximen Pérez de Corella, escrit 1453
Associations with MSS, Editions, or Copies