Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3602
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3739
Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa
Carta als consellers de Barcelona
City, library and call number València Biblioteca Històrica [Universitària]
285 | Antic 180; 92-6-1
Copied 1401 - 1500
Location in MS or Edition f. iira-rb
Incipits and explicits tit.: [iira] Translat de la letra quel Cardenal de Valencia trames als Consellers de Barchinona com los trames lo present libre appellat valeri maximo
text: C5ars amichs com nos estudiant algunes ueguades en lo valeri uehessem ... [iirb] … per honor de uosaltres Elo sant spirit cars amichs uos uulla tenir en sa guarda. Dade en valencia lo primer dia de deembre layn dela natiuitat de nostre senyor Mil. cccc noranta e cinch