Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3601
Authors Desconegut
Titles Ay hulhs traydors [e], com m'avets trayts
Date escrit:
Text Type Vers
Metrics 8 4 8 4 8 4 8 4…: abab: cdcd: ef…
References Di Girolamo , ed. (2008), “Ay hulhs traydors, [e] com m'avets trayts [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 140
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 234 , n. 0.5 (Ge:1)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 155-6 , n. xlii (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1333
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 7
Copied 1421 - 1430   
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)   
ID no. of specific copy cnum 3457 BITECA
Location f. cciiiir-v (fol. ant.)f. 154r-v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [cciiii] Disputa del hulh ab lo cor e parla primer lo cor
text: Ay hulhs traydors com mauets trayts ... [cciiiiv] … Ne temats mort | ffjnjt
Poetic Stanza 28 vv.