Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3597
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Quicumque voluerit inter vos maior fier, sit vester minister”
Sermó fet a València, dimecres després de la segona domínica de quaresma
Date pronunciat: València 1413-03-22
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 1:151-56
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9120 BITECA
Location ff. xc-xcv (mod.)
Incipits - Explicits tema: Q3ujcumque voluerjt jnter vos major fierj sit vester mjnjster. Mathej xxo co orjgjnaliter et jn euuangelio hodjerno Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Nostre sermo de present sera del sant Euangelj de huy E conte molts secrets a jnformacio de nostra vjda. Primo Aue Marja
text: Per entrar en la materja del sant Euangelj queus vull declarar Sapiats que a saluacio de hom concorren tres coses ... [xcv] … Axi mateix los juheus Jtem los christians que stan en carcre de superbja e en los altres peccats mortals. Exju de aquest carcre meteuvos en la galera de penjtencia Et sic omnjbus dedjt se Sed pro multis efficaciter