Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3597
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert
Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
City, library and call number Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Cod. 78
Copied Bartomeu Teixidor [?]
1421 - 1450
Location in MS or Edition ff. 177v-211
Incipits and explicits rubr.: [177v] Aci comencen les costumes de Cathalunya entre los senyors e vassalls tenents castells e altres feus per senyors Encara excepcio e encara de expoliatio sie admesa contra lo senyor requerint potestat e fermament de dret
text: S2i lo senyor demanara a son vassall a ell ... [211] … fer destrenyar segons drets per lo senyor de la terra
Note La rúbrica fou copiada al marge per una altra mà