Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 3579
Author Albert G. Hauf i Valls
Title Transcripció del manuscrit Sant Cugat 78 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó
Date / Location (1982)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1813 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 78. 1401 - 1415. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].