Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3561
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4012
Francesc Galceran de Pinós
Resposta del noble don Francesc de Pinós a Mossèn Pou
City, library and call number Montserrat Monestir
992
Copied 1491 - 1500 1480 Martí
Location in MS or Edition f. 166r-v
Incipits and explicits rubr.: [166] Resposta del noble don franchesch de pinos A mossen pou
text: La força de vostres pregaries ab la bona voluntat ... [166v] … ab les mjes forçes. don francesc [?] de pinos
References Martí (1997), “El Cançoner del Marquès de Barberà (S1 / BM1). Descripció codicològica”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 493-94