Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 355
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1281
Desconegut
Relació d'un viatge a Terra Santa
City, library and call number Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Ripoll, 167 | Antic Estante 2o Cajón 4o No Mod. 5 Ant. 222
Copied Cervera [?] (explicit)
1301 - 1400
Location in MS or Edition ff. 81rb--88rb
Incipits and explicits rubr.: [81rb] Hic demonstrantur loca quae sunt iusta | iherusalem
intr.: En lan de nostre senyor que hom com|taua .M.ccc.xx.iij en G. de treps | natural de ceruera ena en vna nau | den G. Gray de terragona enalexan|dria per visita [sic] los sants romaratyes | doltra mar al sant loc de iherusalem | eper tal qan [?] era stat caytiu del | solda .xvj ans j viij meses ... [81va] … eapres lidona tras|lat dels romanatges cercats [?] auja | axi ques segueyx els seus preycadors | [els dits preyca ratllat] ordonaren en escrit | tots los locs axi queles cercauen | els trobaren elsuegueren
text: ] L2a primera porta hon hom entra [..] en iherusalem es lo loc hon lo be|nuarat martir sant steua fo | alapidat ... [88rb] … E totes les demunt dites coses los | dits preycadors ab los dits .G. trepm | yueromj. [?] sarte y en jacme riger | veeren y hoyren personalment | visrem j veen tots los dits locs | per quen poden fer mjls testi|monj de veritat
References Tractat a: Pijoan (1907), “Un nou Viatge a Terra Santa en català”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 374-84 (edició)