Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3532
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Tots los delits d'amor veig luny de mi
Date escrit: 1450 [?] - 1490 [?]
Text Type Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
Subjects POESIA
References Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 153-156
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 162 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 191 , n. 183.21 (219:358)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1323
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 10
Copied 1491 - 1510   
ID no. of specific copy cnum 10125 BITECA
Location ff. 183v-184
Incipits - Explicits rubr.: [183v] Anthonj Vallmanya notari capcaudada ab rims crohats
text: [T]Ots los delits / damor veig luny de mj ... [184] … E no siats / en amor veriant
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament per les rúbriques “Tornada” i “Endreça”


Copy 2 BITECA  manid  1322
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 225
Copied Barcelona (IRHT), 1491 - 1510 (Bohigas)   
1459 (Avril et alia, fol. 244v) Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia)     
ID no. of specific copy cnum 5899 BITECA
Location f. cxxxviiijr-v
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxviiij] Anthonj vallmanya notarj capcaudada ab rjms crohats
text: T6Ots los delits / damor veig luny de mj ... [cxxxviiijv] … E no siats / en amor veriant
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”