Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3470
Authors Lleonard de Sos
Titles Aytall es hom com se mostra perlant
Date escrit: 1430 [?] - 1500
Text Type Vers
Metrics [175.2 (220:1), p. 200=] 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10 10: abbacddcbbee[175.2a (Cb:1), p. 228=] 10 4 10 10 4 10 4 10 10 4…: abbab: cddcd…[175.2b (219:99), p. 162=] 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Subjects POESIA
References Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 313 , n. 175.2 i 175.2a-b
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 75-78 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 7542 BITECA
Location ff. 119-120v
Incipits - Explicits text: [119] A2ytall es hom com se mostra perlant ... [120v] … Molt virtuos vos jutgen cascunora
Poetic Stanza 1 x 12, 18 x 5, 2 x 2, 1 x 8 [= 113 vv.]