Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3410
Authors Confraria de l'ofici dels tapiners, picadors i pintors de tapins
Titles Ordinacions de la ciutat als sabaters i tapissers
Date promulgat: Barcelona 1501-11-26
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Subjects Barcelona
OFICIS