Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3408
Authors Francesc Prats
Titles L'home pec se troba en cosa novella
Date escrit: 1450 - 1500
Text Type Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccd
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
Subjects POESIA
RELIGIÓ
References Prats et al. (2008), “L'home pec se torba en cosa novella [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 66 , n. 138.8 (60:38)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 114-18 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1811
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand Rés. B. 27748
ID no. of specific copy cnum 3251 BITECA
Location ff. [57]v-[59]v
Incipits - Explicits rubr.: [[57]v] Uers segon de algunes figures del vell testament
text: Lome pech se torba // en cosa nouella ... [[59]v] … Il conuit sumescha // qui lo mon decora
Poetic Stanza 10 x 10, 2 x 5
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”