Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 3407
Authors Francesc Prats
Titles L'hàbit de virtut honor exigex
Date escrit: 1450 - 1500
Text Type Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10ï 10^ 10ï 10ï 10^ 10^ 10^: abaabcdccdee
Associated Persons Dedicatari: Angelina Monroja (Sor), monja
Subjects LITERATURA
References Prats et al. (2008), “L'habit de virtut honor exigex [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 80 , n. 138.7 (61:94)
Prats et al. (1985), Llibre de contemplació. Primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana [edició facsímil] 119-24 (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1811
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand Rés. B. 27748
ID no. of specific copy cnum 3252 BITECA
Location ff. [59]v-[62]v
Incipits - Explicits rubr.: [[59]v] Vers ters mostrant com deuen esser honrats los ssacerdots e qual lur uida en sguart de deu e conspecta dels mirants
text: [[60]] Labit de uirtut // honor exhigex ... [[62]v] … Al bon virtut // te lo repos i fina
Poetic Stanza 10 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endresa”. Al marge del f. 60 una nota impresa diu: “nota mudar de stil en los dos bordons derres de cascuna coble de aquest vers”