Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 3301
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2556
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Taxes i ordinacions
City, library and call number Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Ms. B-78
Copied 1479 a quo 1501 - 1510 (Duran)
Location in MS or Edition ff. 257-265v
Incipits and explicits rubr.: [257] Taxes e ordinations nouament fetes per lo molt alt e molt excellent Rey don ferrando de castella e de Arago sobre les exactions que per los secretaris scriuans de manament e altres de casa de sa Magestat han dequiauant fet sobre les prouisions y priuilegis per ells pachadors que foren fetes en Barchinona a .xvij. de setembre En lany Mil.CCCC. Lxxviiijo
text: [N]5OS don ferrando per la gratia de deu Rey de Castella etc. Volents entendre e ab eficatia prouehir que nostres subdits e vassalls e altres qualseuol persones ... [265v] … sien punits en la forma damunt dita
Condition incomplet