Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3270
City and Library Castelló de la Plana BITECA libid 1303 Universitària Universitària
Collection: Call Number FR/XVI-97
Title of volume FUEROS Y CORTES DE | VALENCIA
Imprint València 1547 - 1548-07-30 (colofó)
Joan de Mey
Writing Surface Paper
Format Foli gran
Size relligadura 435 × 300 mm pàgina 426 × 289 mm
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition Només es conserva la Pars prima; té els mateixos errors de foliació i signatures que l'altre volum de la mateixa biblioteca. Es troba en mal estat de conservació, el relligat es parteix pel llom entre els folis cxxxviii i cxxxix, a banda de tenir molts folis rossegats i malmesos.
Binding relligat amb tapes de cartró folrat del que embla pergamí, d'un color crema prou clar, que presenta trencs i mancances sobretot a les parts superior i inferior del llom i dels angles corresponents de portada i contraportada, així com als angles exteriors de portada i contraportada. Al llom només presenta l'adhesiu amb la signatura de la UJI, i al mig de la portada, pressumptament a ploma, el títol i a sota el dibuix prou esborrat d'un escut nobiliari, coronat per un elm. No es distingueixen les armes.
Associated persons Bernat Simó Vidal (Floruit 1599)
Note Hi ha un foli de guarda de paper verjurat, gros, que a l'angle superior dret té les signatures, a llapisera, C.B.1000933699 i, un poc més avall, FRXVI/97.

Segueixen dos folis de paper també verjurat però més fi, que presenten, escrita a ploma, una intitulada ”Tabula omnium titulorum Fororum Regni Vale. | ordine alfabetico dispossita”. El paper es troba molt deteriorat, rossegat, tant al voltant de les lletres, especialment les majúscules i aquelles amb reforços, com si la tinta hagués tingut un efecte corrossiu; i pels marges, deteriorats sobretot cap a l'angle inferior dret. La portada està molt deteriorada, especialment pel verso, que ha estat reparat grollerament amb trossos de paper encolat.

Volum farcit d'anotacions a ploma. Al final hi ha tres folis de guarda en blan, al primer dels quals hi ha una anotació de Bernat Simó Vidal.
References (most recent first) Montañés Gómez (2008), Inspecció personal