Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3269
City and Library Castelló de la Plana BITECA libid 1303 Universitària Universitària
Collection: Call Number FR/XVI-6
Imprint València 1547 - 1548-07-30 (colofó)
Joan de Mey
Writing Surface Paper
Format Foli gran
Size relligadura 358 × 259 mm pàgina 348 × 244 mm
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition En general el llibre està ben conservat, amb l'excepció feta del guillotinat excessiu de la part superior, i que no ha deixat els encapçalaments a la mateixa alçada en totes les pàgines. Quant a la numeració dels quaderns, a l'angle inferior dret dels folis: els corresponents a la Tabula Rubricarum, no apareix el i, sí els ii, iii, iiii precedits pel signum crucis o creu puntejada. Ja als folis numerats, les numeracions de quadern presenten algunes particularitats. En primer lloc, el i mai no apareix, és a dir, trobem A, Aii, Aii… etc., això en totes les lletres. Quant a la sèrie A, A4 i A5 (folis iiii i v, respectivament) presenten les xifres aràbigues. A la sèrie G, manca la numeració Gv, que correspondria al foli liii. No hi ha cap esmena. Quan arriba al final de les lletres de l'alfabet, torna a començar però posant-les en min?scula; a correspon al foli clxxxv (de la pars prima). A la sèrie k, manca xv, que correspondria al foli cclxi, últim de la pars prima; no ha estat esmenat. A la Secunda pars, les lletres de la numeració dels quaderns comencen de nou, però duplicades, majúscula i minúscula; Aa correspon al foli i d'aquesta Secunda pars. La sèrie Nn presenta, excepcionalment, Nnvi, corresponent al foli cii d'aquesta Secunda pars. Errades a la foliació (pars prima): cxiii (per ccxii) ccviii (per ccxiii) esmenats a ploma; pars secunda: xi (per ix) esmenat a ploma, lxxiii (per lxxiiii )
Binding Moderna, en cuiro. El llom presenta cinc engruixaments, corresponents, suposo, al cosit, que el divideixen en cinc sectors quadrats. Cadascun d'aquests sectors té gravades les diagonals. No consta cap títol al llom, només al segon sector començant per baix hi ha, enganxada, la signatura. La portada i contraportada presenten gravades unes línies que delimiten tres rectangles inscrits, dels quals l'interior té les diagonals marcades, i als quatre angles, externs, una petita mostra de decoració floral. El volum es guarda en una funda de cartó, forrada de tela i en el mateix color que el cuiro del relligat (siena fosc).
Note Hi ha un foli de guarda, en paper gros verjurat idèntic a la part interna de coberta i contracoberta; en aquest, al recto i a la part superior dreta, hi ha les anotacions a llapisera: CB1001889733; i quasi en aquest angle, la signatura, FRXVI/6. Al centre, R.C. i a la línia següent 6h. CCLXI fol., CV fol. Hi segueixen quatre folis en blanc, potser del mateix paper però més prim. A partir del darrer foli imprés hi ha quatre folis en blanc i un de guarda amb les mateixes característiques que al començament del llibre, però inverses.

Hi ha anotacions marginals de treball, a ploma, tot i que allò que més hi abunda són els subratllats i les remarques.
References (most recent first) Montañés Gómez (2008), Inspecció personal