Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3249
City and Library Castelló de la Plana BITECA libid 1303 Universitària Universitària
Collection: Call Number 1909 | Antic 39 | Antic 11-2-1
Title of volume Roig Llibre deles Dones
Imprint València 1531
Francesc Díaz Romano
Condition afectat per bibliòfags (marges i text)
Binding pergamí flexible, amb retalls d'impresos antics emprats com a reforç interior del llom
Note Segons el Catálogo colectivo procedeix de "CS-BP".

Diverses anotacions. A l'interior de la coberta de pergamí es llegeix: "Para el rey de | Aragon | el aó 1658". A la guarda inicial: "Alabado sea el santísimo sacramento del altar | y la purísima conc[epci]on de maría concebida sin pecado original enelprimer | instante de la fe amen".

Al marge del f. 66v, a ploma, el lema jesuïta: IHS amb una creu damunt l'H.
Internet http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/buscarPatrimonioBibliograficoProvincias.do?action=busquedaInicial&brscgi_*=CCPB000025285-9&tituloejemplares=Librę20dę20çAFosellſ20/%20fet%20peꝛ20lo%20magnifich%20mestrę20Jaumę20Roig%20;loſ20qualſ20son%20molt%20profitosoſ20y%20saludableſ20axi%20peral%20regiment%20y%20ordę20%AFdb%AFę20viurę20com%20p[ara]%20augm%AFetaꝛ20la%20%AFduocio%20ala%20p vist 2014-06-28
References (most recent first) Dangler (2019-11), Inspecció personal
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)