Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3235
City and Library Oxford BITECA libid 1050 University of Oxford, Bodleian Library University of Oxford, Bodleian Library
Collection: Call Number Inc.e.S1.1499.1
Title of volume XIME -| NEZ | De la | COSA [sic]
Imprint València 1499-01-28
Cristòfol Koffman
València: Ciutadans i oficials
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: I + I (mod. amb títol afegit a mà) + i (portada reproducció de la BL) + 1-73 + I
Size relligadura 200 × 142 mm (pla anterior) pàgina 196 × 136 mm (f. a ij)
Condition sense foliació impresa; tampoc ha estat foliat per la biblioteca. Errades a les signatures de quadern: f. iiij (la segona "i" al revés), i, i j, i ij (per i j-i iij); els folis a 2-4 estan signats a, a ij, a iij respectivament. Exemplar incomplet, manca el foli a j (foli de portada amb títol al recto i gravat que representa les Torres de Serranos amb les armes de València sobre el portal i una sèrie de personatges (jurats de la ciutat, àngel de la guarda, monjo amb llibre) i també el foli a viij. S'hi ha afegit reproducció de l'exemplar de la BL d'ambdós folis, tal i com diu una nota a ploma no signada, datada el 1957 per David Rogers a l'interior de la coberta anterior (la informació sobre la nota procedeix del catàleg d'incunables de la Bodleian Library, vol. 6, p. 2708). Al foli c ijv correcció estampada al marge (com a l'exemplar de la Biblioteca de la Universitat de València)
Binding pergamí flexible, amb cordills per tancar el volum, només a la coberta anterior. Restes del que degueren ser els nusos a la coberta anterior. Resta d'una antiga enganxina per a signatura al marge inferior del llom
History of volume Adquirit adq 1856-11-14 (segell estampat al f. a jv)
Previous owners (in chronological order) Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) 1781 ad quem (ex-libris manuscrit al f. a: “Ex Bibliotheca Majansiana”)
August Frederic d'Anglaterra (Príncep), Duc de Sussex [1801 - 1843] 1781 a qyi - 1843 ad quem (ex libris enganxat a l'interior de la coberta anterior, i antiga signatura escrita a ploma a l'ex-libris (II. I.h.10.))
M. T. Phipps, llibreter (segons nota afegida a llapis a l'interior de la coberta anterior, marge superior (Bt. from M. T. Phipps))

Associated persons David. Rogers, bibliotecari (1917 - 1995)
Note al f. 2 prel. escrit a tinta (falta la portada i el foli a viij; ambdós foren reemplaçats per folis copiats a mà amb el text corresponent; en arribar a la Bodleian, s'hi afegí: “Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes”; al f. i: “Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes”
Internet http://exlibrischronicle.blogspot.co.uk/2010/03/armorial-ex-libris-iii.html vist 2013-06-22
References (most recent first) Soriano (2013), Inspecció personal
Reproducció parcial del Regiment d'Eiximenis de la Bodleian Library (2013)