Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3139
Name Joan de Toledo (Trad.)
Sex H
Milestones Floruit: 1180 [?] - 1240 [?]
Lloc vinculat: Toledo
Affiliation clergue secular
metge
fe catòlica romana
Institutional Affiliation
Author texid 2450 Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Associations with MSS, Editions, or Copies
Note no és clara la identificació d'aquest personatge; hi ha tres possibilitats: 1) que fos un monjo cistercenc anglès, nomenat Cardenal per Innocenti IV el 1244; 2) que fos el mestre Juan de Toledo (mort el 1239), canonge i metge de l'arquebisbe de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada i 3) el “Ioannes Toletane ecclesiae decanus” (mort el 1215), ardiaca de Cuéllar i bisbe més tard de Sogorb. Iglesias i Ramón Gonzálvez s'inclinen pel segon personatge
References Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 99-100
Tractat a: Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 392-94
Tractat a: Gonzálvez Ruiz (1997), Hombres y libros de Toledo 154-55
Tractat a: Gonzálvez Ruiz (1981), “El traductor Maestro Juan de Toledo. Una propuesta de identificación”, Toletum (= Homenaje a Rivera Recio)