Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3136
City and Library Tarragona BITECA libid 1352 Seminari Pontifici de Tarragona Seminari Pontifici de Tarragona
Collection: Call Number R. 6.20
Imprint Barcelona 1592 (Text)
Sebastián de Cormellas
Barcelona 1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori)
Antoni Tomàs
Writing Surface Paper
Format Foli
Condition volum afectat per òxid i humitat i amb forals
Binding en mitja pell
Note amb anotacions marginals i passatges subratllats