Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3129
City and Library Ciutat de Mallorca BITECA libid 1202 Biblioteca Pública de l'Estat Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number R. Llull 72 | Antic 41 RD 76
Imprint València 1521-07-12
Joan Jofré
Gregori Genovart
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + 6 prel. + [I]-[CLI] + I
Collation *2-7 A-Q8 R-S6 T2-11
Size pàgina 270 × 195 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum restaurat, amb algunes taques d'humitat i forats per bibliòfags al marge inferior. Els deu primers folis són els que estan pitjor, els hi manca la cantonada inferior exterior, ara restaurada en paper i que afecta la lectura del text sobretot en els primers folis. Manca, al marge de la portada, el f. CLI. Foliació impresa, excepte al primer foli; marquem el foli final entre claudàtors perquè actualment no es conserva la foliació, manca la cantonada superior exterior, avui restaurada amb foli blanc. Errades a les signatures de quadern: com les de l'exemplar principal; sense errades a la foliació
Binding en pergamí tou, sense tanques
Previous owners (in chronological order) Antonii Raymundi Pasqual, clergue regular (al primer foli, on comença l'epístola, anotació a ploma: “Est Antonij Raymundi Pasqual Cist. Mon.”)
Note algunes notes de lectura escrites a ploma
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal