Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3098
City and Library València BITECA libid 1363 Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad
Collection: Call Number L-15-G1 | Antic VII-17/6; XXII-28/17; R. 246; R. 10.236
Title of volume PASTOR | FORI REGNI | VALENTIAE || M D XLVII
Imprint València 1547 - 1548-07-30 (colofó)
Joan de Mey
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: IV + 6 s/n + 1-cclxj + 1 blanc + VI
Collation *6 A-Z8 a-i8 k6
Size pàgina 360 × 230 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques d'humitat, brutícia i túnels de bibliòfags que afecten petites parts del text. En relligar-lo modernament s'han cisellat els marges fent desaparèixer part de les anotacions manuscrites i també de les apostil·les impreses dels marges. Malgrat això, està en bon estat de conservació. El quadern “o” està relligat després del “p”, cosa que fa que la foliació sigui cxiij-cxx + cv-cxii. Errades a les signatures de quadern: A 4-A 5 alfanumèriques; errors a la foliació: ccxiii (per ccxii), ccviij (per ccxiii). Es conserva el f. k 6 en blanc que manca a molts exemplars
Binding moderna, artística, en pell sobre cartó fort, amb ferros gravats. Llom amb quatre nervis (s. XIX-XX). Guardes de paper d'aigües
Previous owners (in chronological order) Joseph Lorens (Floruit 1650 [?]) (ex-libris al capdemunt del f. * ij, tallat pel relligador: “Ex libris Josephi Lorens […]”)
Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci (segell en tinta blava al marge del f. * ij, també tallat)
Note aquest volum només conté la primera part. Passatges subratllats i anotacions marginals de lectura de diverses mans, la més antiga contemporània de l'edició, en català, per• les més nombroses són d'una mà una mica posterior, potser de l'època de l'ex-libris, i estan en català i en llatí. Al teixell hi ha gravat “PASTOR”, podria fer referència a Justo Pastor Fuster bibliòfil valencià del s. XIX, molt conegut, autor d'obres de referència sobre bibliofilia valenciana. Al peu del f. lxxiij hi ha un segell a tinta mig esborrat de l'“Instituto Valenciano de Estudios Históricos”. En diversos punts del volum apareixen segells de la “Biblioteca de la Diputación. Valencia”
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal