Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3089
City and Library València BITECA libid 1019 Biblioteca Històrica [Universitària] Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call Number R-1/6-7(1) | Antic R14 | Antic R15B | Antic 37-7 | Antic 92-7-6 | Antic 92-7-7 | Antic R15
Title of volume FVEROS / DEL REINO / DE VALENCIA / I FVEROS / DEL REINO / DE VALENCIA / II
Imprint València 1547 - 1548-07-30 (colofó)
Joan de Mey
Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: I + [*vi] + i-cclxi + I (primer volum) ff.: I + i-cv + 1 + I (segon volum)
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 386 × 267 mm pàgina 383 × 260 mm
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition pèrdues de folis esmenades; al segon volum, uns pocs folis desenganxats. Primer volum, errors a les signatures de quadern: A 4-A 5 (per A iiij-A v); errors a la foliació: ccxiii (per 212) i ccviij (per 213) esmenats a ploma. Al segon volum no hi ha errors a les signatures de quadern; a la foliació: xj (per 9) i lxxiij (per 74)
Binding pergamí flexible, desenganxats els dos volums pel llom
Previous owners (in chronological order) Salvador de Perellós (ex-libris al foli de guardes del dos volums “Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D.D. Salvatore de Perellós”)
Note poques anotacions, del s. XVI
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal