Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3060
City and Library San Marino BITECA libid 1077 Henry E. Huntington Library Henry E. Huntington Library
Collection: Call Number 84480 | Antic PR 9551.5 X FOLIO
Title of volume PERE TOMIC. | HISTORIES | E CONQUESTES | DE | CATHALUNYA
Imprint Barcelona 1495-06-04
Johannes Rosenbach
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis II + 78 (4 taula + [I]-LXIIII + LV-LVII + LXVIII-LXXII + [LXXIII] + 1) + II
Size pàgina 292 × 205 mm (f. a iiij) caixa 224 × 147 mm columna 224 × 67 mm (f. a iiijra)
Font gòtica G110
Watermark mà amb estel (als ff. iiii, xiii, xv, xvi, xvii, xix, xxi, xxiii, xxvii, xxxi, xxxiii, xxxv, xxxvi, xxxxiiii) columna (als ff. liii, lv, lvi, lix, lx, lxiiii, l[x]vi, lxviii, lxxi)
Pictorial elements Xilografia gravat xilogràfic en vermell de l'escut de Catalunya (al f. 1v) Caplletres: inicials xilogràfiques acolorides en vermell (al f. 2ra) Il·lustracions dibuixos a tinta força correctes: al f. 2 una ciutat emmurallada amb el lema “Ciutat appellada | afrany e fou la primera | que fou en lo mon”; al f. 4v una torre “aço es la torra de babilonia; al f. 5v vista de Tarragona “Terragona”, vista de Vic “vic”, vista de Barcelona, emmurallada, amb vaixells; Il·lustracions al f. 50v monestir de Pedralbes “pedralbes”, “dit monastir de pedralbes | fou edificat per la muller | del dit Rey en Jaume… e fou so | terrada en dit monastir”; al f. 72v escut coronat amb els pals d'Aragó a l'esquerra i a la dreta quelcom que no es reconeix (potser un lleó rampant a sota i a sobre un castell?)
Condition gastat per l'ús però en bon estat general. Errors a la foliació: lv-lvii (per lxv-lxviii)
Binding en pell vermella s. XVIII amb ferros daurats. Paper d'aigües a les guardes enganxades a la coberta; es guarda dins d'una capsa de paper d'aigües del s. XIX
History of volume Adquirit 1925-03-23
Previous owners (in chronological order) Karl Wilhelm Hiersemann, llibreter
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1925-03-23
Note etiqueta a la capsa “Haeb. 641” i “Acc. No. 84480”. Nombroses anotacions marginals (en quasi tots els folis fins al f. lxiiv i després cap fins el f. lxxiiv) de mans contemporànies. En el f. lxxiiv una nota d'efemèrides de la casa reial acaba amb la mort de Felip I el 1506 “ffinida la guerra de | granada lo rey en | ffernando e la reyna | dona ysabel sa muller e lo princep don Johan lur fill en lo octubra 1493 ab tota la noblesa de castella vingueran en Barchinona e aquj celebra corts als catalans… apres en lo mes de satembra del any | 1506 morj dit rey felip / rey de castella marit dela reyna dona Johana filla del Rey en | ferrando de Arago e de dona ysabell reyna de castella”. Moltes anotacions de diverses mans del s. XVI en el f. [lxxiii]r-v. Enganxada al verso de la primera guarda la descripció de l'exemplar procedent d'un dels catàlegs de Karl W. Hiersemann; és el n. 2 del catàleg, el número del qual no s'especifica. Enganxada al recto de la segona guarda una altra descripció de llibreter, en alemany, núm. 72 del catàleg, posterior a Hiersemann perquè es refereix a “Winship”, que només coneix l'exemplar de la Hispanic Society; ha de ser Census of fifteenth century books owned in America comp. by a committee of the Bibliographical Society of America (New York, 1919)
References (most recent first) Faulhaber (2007), Inspecció personal
Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5146