Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 3057
City and Library Ciutat de Mallorca BITECA libid 1202 Biblioteca Pública de l'Estat Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call Number Mont. 1913
Title of volume Consolat de Mar.
Imprint Barcelona 1592 (Text)
Sebastián de Cormellas
Barcelona 1627 (Repertori alfabètic de matèries que segueix el text, afegit a posteriori)
Antoni Tomàs
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: I + I + 8 s/n + 1-130 + 12 s/n + II
Collation *8 A-O8 P-R6 (un signe de paràgraf)-(dos signes de paràgraf)6
Size pàgina 294 × 205 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat i forats al marge inferior que pugen una mica per l'interior, fets per bibliòfags, no afecten al text. Els 8 folis de la taula i els 12 del repertori alfabètic estan sense numerar. Errades la foliació: 21 (per 22); errades a les signatures de quadern: * 2 (per * 4) i O 4 (per Q 4)
Binding en pergamí tou, amb restes de tires per tancar el volum. De la primera guarda preliminar només en resta un bocí
Previous owners (in chronological order) Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública (ex-libris a ploma al f. II prel.: “De la Real Biblioteca”, al damunt escrit a ploma “Num 113”)
References (most recent first) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2006), Inspecció personal