Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2950
Authors Desconegut
Titles Puix de vostra carn sagrada
Laors de la Verge del Roser
Date escrit: 1400 - 1536 ad quem (ed.)
Text Type Vers
Metrics 7ï 7 7ï 7 7ï 7 7ï 7: ababcdcd
Subjects MARIOLOGIA
LITERATURA
References Aguiló (1873-1900), Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI. Recullit e ordenat per Marian Aguilo y Fuster (ed. ref.)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1268
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 854
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9549 BITECA
Location ff. 165-166v
Incipits - Explicits rubr.: [165] jhesus
rubr.: lahos dela verge marja del roser
text: Pus de vostra carn sagrada | Ses vestit deu vertader ... [166v] … pusque sou jntitulada | Digna verge del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les estrofes de 8 versos va precedida de la rúbrica “Cobla”, mentre que als quatre darrers versos precedeix la rúbrica “Tornada”


Copy 2 BITECA  manid  2351
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 14-2-7 (10)
ID no. of specific copy cnum 2745 BITECA
Location ff. [c v]v - [c vij]
Incipits - Explicits rubr.: [[c v]v] Laors dela verge maria del roser
text: Puix de vostra carn sagrada | ses vestit deu vertader ... [[c vij]] … puix que sou intitulada | digna verge del roser
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Cobla” i els quatre darrers versos de “Tornada”


Copy 3 BITECA  manid  2695
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 6-VI-39
ID no. of specific copy cnum 7413 BITECA
Location ff. [c vj - c viij]
Incipits - Explicits rubr.: [[c vj]] Laors dela verge Maria del roser
text: Puix de vostra carn sagrada | ses vestit deu verdader | dignament intitulada ... [[c viij]] … quens vullau merçe auer | puix que sou intitulada | digna verge del Roser. | Finis
Poetic Stanza 1 x 4, 8 x 8, 1 x 4
Note totes les cobles van encapçalades per una rúbrica