Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 2943
Authors Desconegut
Titles Oració a Déu
Date escrit: 1527 a quo - ed.
Text Type ProsaOracions
Subjects PREGÀRIES
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2347
City, library and call number Sevilla  Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral 119-2-15 (2)
ID no. of specific copy cnum 2738 BITECA
Location ff. [b vj]v - [b vij]
Incipits - Explicits rubr.: [[b vj]v] Oracio
text: D3Eu omnipotent e creador de totes les coses : que per la tua ineffable bondat has volgut deputar ala custadia [sic] humanal ... [[b vij]] … Per amor del teu fill. Jhesus. Glorios deu e. Redemptor nostre. Amen
Note aquest text ocupa catorze línies. Al mateix foli segueix una oració llatina adreçada a sant Sebastià: “Quam mira refulsit gratia Sebastianus martyr inclitus (…) Ut mereamur pestem epidemie illesi pertransire et promissionem. Christi obtinere”. Al revers altre text pietós en llatí dirigit al mateix sant: “D4eusqui beatum sebastinum martyrem tuum in tua fide et dilectione (…) Qui tecum viuit et regnat deus Per omnia secula seculorum Amen”