Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2893
City and Library Ciutat de Mallorca Olim Estanislau de Kostka Aguiló
Copied 1450 [?] (Massó)   
Writing surface Paper
Size pàgina 245 × 215 mm
Other features Reclams: no
Previous owners Mateu Obrador i Bennàsar, erudit  
Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil  
Note és possible que aquest volum estigui ara a la biblioteca pública de Palma dins del llegat Aguiló. Riera i Sans creu que es conserva a l'Arqueològica Lul·liana. E. K. Aguiló tenia amb aquest foli altres tres que creia provinents de tres cançoners diferents en paper
References Riera i Sans (2008), “Una cançó de despit contra el rei Martí”,
Obrador i Bennassar (1905), La nostra Arqueología literaria. Conferencia donada a l'Ateneu Barcelonès dia 14 de maig de 1904, y seguida de Comentaris y Notes bibliogràfiques
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Internal Description Number of texts: 1